Ülkemizde çevre adına haberler yapan ve güncel konuları yerel bazda irdeleyen avrupa birliği menşeili güzel bir çevre sitesi.

REC Türkiye E-haber Bülteni – 15 Mart 2012

REC Haberlerine e-Haber Bülteni adresinden her daim ulaşabilirsiniz.

REC dünyada çevreyi sadece kirlilik anlamında değil; yenilik, yeşillik anlamında geliştirmeye odaklı bir merkezdir.

REC Türkiye - Bölgesel Çevre Merkezi

Bizler çevremizi şekillendiriyoruz, çevremiz bizi şekillendiriyor. Çevreyi gündelik hayatımızdan bağımsız, sadece çevrecilerin ve çevre ile ilgili uzmanların işi olarak görmek artık mümkün değil. Bugün, çevresel değerlerin korunması ve çevre sorunlarının çözümü toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. REC Türkiye, bu sürece destek olmak amacı ile kamuoyunun ve ilgili paydaşların mevcut çevre sorunların çözümüne yönelik farkındalığı artırmak ve insiyatif almalarını desteklemek için katkı vermektedir.

REC Türkiye Avrupa Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma alanlarında 2004 yılından bu yana bir çok proje hazırlamış ve başarıyla tamamlamıştır. Bu konular ile ilgili gerçekleştirdiği eğitimler, hazırladığı yayınlar ve oluşturduğu araç ve platformlarla çevre alanında Türkiye’deki paydaşlara destek olmayı hedefleyen REC Türkiye yürüttüğü projelerin içerik ve yapısına göre uzun ya da kısa dönemli personel ve danışmanlarla çalışmaktadır.