Polimerlerin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması; Polimerik malzemelerin genel özellikleri; Monomer sentezleri; Endüstriyel polimerler,
A- Katılma polimerleri: Polistiren ve stiren kopolimerleri, Akrilik polimerler, Polietilen ve etilen kopolimerleri, Polipropilen, polivinil klorür, polivinil alkol, politetrafloroetilen,
B- Kondenzasyon polimerleri: Fenolik reçineler, Amino reçineler, poliesterler epoksi reçineler, poliüretanlar, silikonlar, poliamidler polikarbonatlar, poliimidler.