İngilizce nylon sözcüğünden türetilmiş isim. Mecaz olarak, düzmece, sahte anlamı katmak üzere isim tamlamalarında da kullanılmakla birlikte, bu sözcük aslen kimyasal bir terimdir.

Bir çok alanda tercih edilmektedir.

Yüksek molekül ağırlıklı poliamitlerden oluşan, sıcağa, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı plastik malzeme. Genellikle lif halinde üretilen naylon, ilk kez 1930’da Amerikalı kimyacı Wallace H. Carothers’e bağlı bir araştırma grubu tarafından geliştirildi.
Eriyik ya da çözeltisinden çekilerek, dökülerek ya da püskürtülerek lif, ince iplikçik, sert kıl ya da levha haline dönüştürülen naylon, ip halat ve dokuma üretiminde kullanılır veya doğrudan kalıplara dökülerek belirli bir biçimi olan ürünlere (mutfak gereçleri gibi) dönüştürülür.

Soğuk çekme yöntemiyle elde edilen tok, esnek ve dayanıklı ürün ise genellikle ince ya da kalın iplikçikler halinde çorap, paraşüt ve fırça yapımında kullanılır. Ayrıca püskürtmeli döküm yöntemiyle bazı malzemelerin kaplanmasında da yararlanılabilir.

Sanayide, özellikle otomotiv ve tarımda (seracılıkta) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Naylonun kimyasal formülü

Isı etkisiyle yumuşayan, daha çok lif biçiminde tanınan bir plastiktir, ilk sentetik liftir, hala da en önemli sentetik lif olma özel­liğini korumaktadır. Naylon çoraptan gömleğe, yağmurluğa, kürke kadar her tür giyim eşyası­nın yapımında kullanılır. Bütün sentetik lifler gibi buruşmaz, su geçirmez ve çok çabuk ku­rur. Halı yapımında da büyük ölçüde naylon kullanılır. Çok dayanıklı olduğu, bükülmediği için halıcıklıkta idealdir. Naylonun birçok çe­şidi varsa da, hepsinin özellikleri birbirine ben­zer; hepsi poliamittir.

Naylon özellikle sağlam ve dayanıklıdır, çürümez. Bu özelliği yüzünden balık ağlarında çok kullanılır. Çünkü balık ağlarının yakalanan balıkların ağırlığını çekecek kadar sağlam, aynı zamanda deniz suyunun çürütücü etkisine kar­şın dayanıklı olması gereklidir. Balık ağlarında kullanılan naylonlar kalın, tek bir iplik halin­dedir. Tenis raketlerinin ağlarında da bu çeşit naylon kutlanılır.

Katı bir plastik madde olarak da naylon­dan geniş ölçüde yararlanılır. Evlerde, mutfak­larda kullanılan birçok makinenin (karıştırıcı, çırpıcı gibi) çeşitli parçaları katı naylondan yapılır. Hareket eden naylon makine parçaları yağlanmaya gereksinme göstermez; çünkü birbiri üzerinden kolayca kayabilirler. Naylon makine parçalarının bir üstünlüğü de, maden makine parçalarından çok daha sessiz işleye­bilmeleridir.

Naylon

Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde.