Halkımızda çevre bilinci öncelikle kendi maddi dengesini düzleyebildikten sonra başlıyor. Geliri yüksek olan aile halkının bireyleri daha bilinçli daha duyarlı olabiliyor. Bu durumda herkesin zengin olması gerektiği anlaşılmasın.  Aklını kullanma yetisi toplumda bencil olacak şekilde yerleşmemelidir. Çevre kirliliği, düzeni, planlanması, sürekliliği… Kısacası etrafımızı sarıp sarmalayan çevremiz biz farkında olmada vücut sistemimizde biz farkında olmadan yaptığımız halde bizim hayatta kalmamamızın temelini oluşturan sistemler gibi çevremiz canlı yaşayan yaşatan bir doğal ortamdır. Bunu hor kullanmak aslında kendimiz açısından değil etrafımızdakileride etkileyen bir sebeptir.

Son dönemlerde özellikle alışveriş reklamlarında firmalarının son derece çevreci veya çevreye duyarlı ürünlerini lanse ettiklerini her gün görür olduk ancak bazı firmalar bunları gösterme amaçlı olmaktan ziyade yaptıktan sonra veye bunu halkla birlikte yapmaktadırlar.

Çevreci Kiosk

Aslında sözü yaptıklarını anlatmaya bıraksak daha iyi olacak. Bugün marketler zinciri olarak tanıdığımız Migros’un yaptığı çevreci yaklaşımlardan bahsedeceğiz.

Geliştirdiği çevreci projeleri hayata geçirerek öncü olan Migros, çevre bilinci oluşturulması, farkındalık yaratılması ve doğanın korunması için Türkiye’de önemli uygulamalara imza atmakta, kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Gelecek Kuşaklar için Büyük Adım…

Türkiye’de ilk Kez Doğada Çözünen Poşetler!

Türk perakende sektörünün öncü kuruluşu Migros, çevre ve tüketici dostu yaklaşımıyla bir ‘ilk’e daha imza atmıştır. Plastiklerin doğada uzun süre kalarak çevre kirliliği yarattığı gerçeğinden yola çıkan Migros, çevre ve topluma karşı duyduğu sorumluluğu, Türkiye’de ilk kez uygulamaya başladığı ‘Doğada çözünebilen poşet’ uygulaması ile bir kez daha ortaya koymuştur. ‘Oxo-bio çözünür’ teknoloji ile üretilerek doğada çözünebilen poşetler, Türkiye’de ilk kez Aralık 2008 itibariyle Macrocenter mağazalarında müşterilerle tanışmış, 2009 yılında Migros mağazalarına yayılmıştır. Normal bir plastiğin doğada çözünebilmesi en az 100 yıl sürerken, “Oxo-bio çözünür” teknolojisi ile üretilen plastikler, üretim aşamasında ilave edilen özel bir katkı maddesinden dolayı, 24 ay gibi kısa bir sürede %100 çözünerek doğaya dönmektedir. Bu uygulama ile Migros, müşterilerini geleceğe birlikte sahip çıkmaya çağırmakta ve ihtiyaçları kadar poşet kullanmaları konusunda müşterilerinin gönüllü desteklerine inanmaktadır. Böylece hem kaynakların gereksiz kullanımına engel olup, hem de yarınlara birlikte yatırım yapılacağının altı çizilmektedir.

Migros’tan Çevre İçin İlerici Bir Adım Daha: Bez Çanta

Türkiye’de ilk kez ‘doğada çözünebilen poşet’ uygulamasını başlatan Migros, uygulamanın ilk sonuçlarına göre poşet kullanımında azalma gözlemleyerek, tamamlayıcı nitelikteki bez çantalarla müşterisine yeni bir çevreci seçenek daha sunmuştur. Üzerlerinde ‘Çevreyi Korumak Benim Elimde’ yazan ve müşterilerin günlük alışverişlerinde defalarca kullanabilecekleri bez çantalarla, hem keyifli bir alışveriş ortamı yaratılması hem de çevre bilincinin artırılmasına yönelik katkının sürdürülmesi hedeflenmiştir. Çevre dostu uygulamalarla yaşanabilir bir dünya yaratma hedefi ile yola çıkan Migros, farkındalık yaratan projelerle kaynakların israfına engel olma ve ülke geleceğine yatırım yapmanın  önemini vurgulamaktadır.

Çevreci Kiosk

Migros’un çevreci yaklaşımı, geri dönüşüm kiosku ile devam etmektedir. Kiosklar, tamamlanan pilot çalışma ile yeni mağazalara yaygınlaşmaya devam etmektedir. Bu kiosk ile müşteriler, boş ambalajları, barkodlarını okutarak kağıt, cam, plastik, metal ve pil için ayrı ayrı hazırlanmış kutulara atmaktadırlar. Çevreye duyarlı müşteriler, kazandıkları “Çevre Puan”larını o ay yapacakları alışverişlerinde kullanabilmektedirler. Böylece Migros, çevre bilincini çevre puanı ile ödüllendirmiş olmaktadır.

* Çevre Bakanlığı ve Van Valiliği’nin desteğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen “Van Gölü’nü Temizleyelim” projesine tam destek veren Migros, dağıttığı bez çantalarla bir kez daha tüketicileri doğaya dost ürünler kullanmaya davet etmiştir.
* “Dünya’yı Temizleyelim” kampanyası dünyadaki en geniş halk katılımına sahip çevre etkinliklerinden biridir. Bu kampanya çerçevesinde her yıl milyonlarca gönüllü, çevreye atılan çöpleri temizlemektedir. Migros bu projeyi desteklerken, çevreyi temizleme ve koruma amaçlı çabalarda çocukların ve gençlerin katılımına destek olunması gerekliliğinin altını çizmiştir. Çevresel konularda kalıcı tavır ve davranış değişikliği sürdürülebilir çevre yaklaşımı için önemlidir. Bu proje kapsamında, 23 Ekim 2009’da Avustralya Büyükelçiliği, Yeni Turan Okulu öğrencileri ile birlikte okul çevresini temizlemişler ve Migros, bu etkinliğe katılan 300 çocuğun etkinlik boyunca kullanacağı malzemeleri temin ederek, bu anlamlı çabaya destek sağlamıştır.
* ÇEVKO üyesi olan Migros, geri kazanım ve değerlendirme konularındaki çalışmalara maddi kaynak sağlayarak, doğadaki atıkların kullanım için dönüştürülmesine öncülük etmiştir. Bu çerçevede 2.595 ton markalı ambalaj atığı toplanarak ÇEVKO’ya ödenek aktarılmıştır.
* Migros çevre bilinci ile hareket ederek atıklarını geri dönüşüm için değerlendirme merkezinde toplamaktadır. 2009 yılında mağaza ve yönetim birimlerinden toplanan 16.342 ton kağıt, karton, ambalaj ve metal atık geri dönüşüm için değerlenmiştir.
* Kullanılmış pillerin uygun koşullarda toplanması ve doğaya zarar vermesinin önlenmesi amacıyla pil ithalatçıları tarafından kurulmuş olan TAP DERNEĞİ (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile işbirliği yapılmıştır. Sosyal sorumluluk bilincinin tüketicilerimizle de paylaşılması ve onların da bu duyarlılığa davet edilmesi amacıyla 2009 yılı içerisinde Migros bünyesinde aşağıda belirtilen uygulamalar hayata geçirilmiştir;
o Tüm mağazalara pil ürünlerine yönelik geri dönüşüm kutuları ve ambalajları yerleştirilmiştir. ° Ürünlerin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik markası ne olursa olsun “eski pilini getir yeni pilini %25 indirimli al” kampanyası düzenlenmiştir.
o Kişisel mini pil toplama kutucukları çalışanlara dağıtılmış, çalışanların da konuya desteği sağlanmıştır.
o CRM ve Kurumsal İletişim birimleri arasında kurulan koordinasyon ile tüketici adreslerine kişisel mini pil toplama kutucukları gönderilmiş ve evlerde bulunan kullanılmış pillerin toplanarak mağazalarımıza getirilmesi sağlanmıştır.
o 23 Nisan Tiyatro Şenliklerine katılan izleyici çocuklara dağıtılan hediye paketlerine, çocuklarımızda sorumluluk bilincinin artırılması amacı ile kişisel mini pil toplama kutucukları eklenmiştir.
* Resmi kurumlar tarafından başlatılan uygulamalara destek olmak amacıyla enerji tasarruflu ampullerin şeffaf ampuller ile değiştirilmesi kampanyasına destek verilmiş ve enerji tasarruflu tüm ampul ürünlerinde genel indirim kampanyası yapılmıştır. Takip eden günlerde ise Migros mağazaları içerisinde konu ile ilgili tasarrufu destekleyici afişler asılmış, kasa fişlerinin arkasına yazılan yönlendirici ve bilgilendirici notlar tüketiciler ile paylaşılmış ve mağaza içerisinde enerji tüketimini azaltacak uygulamalarla enerji verimliliği faaliyetleri desteklenmiştir.
* Enerji kaynaklarını verimli kullanmak amacı ile şirket içinde, mağazalarda ve yönetim birimlerinde teknoloji yardımı ile aydınlatma ve ısı kontrolü yapılmakta, kullanılan tasarruflu ürünlerle enerji tasarrufu sağlanarak, ekolojik dengenin muhafazası ve kaynakların verimli kullanımı için önemli adımlar atılmaktadır.
* Kullandığı gelişmiş sistem ve cihazlar sayesinde tüm birimlerinde enerji tasarrufu sağlayan Migros, geçmişte yaptığı örnek çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.
* Çevre dostu teknoloji geliştirilmesi konusunda 2007 yılında başlatılan kasa fişi çalışması, 2009’da tüm mağazalara yayılarak devam ettirilmiştir. Yapılan uygulamada kasa alt ruloları kaldırılmış yerine elektronik kayıt ünitesi uygulaması konulmuş, fiş üzerinde yazan ürün barkodlarına ait satırlar kaldırılarak kağıt boylarında kısaltma yapılmış ve her iki uygulama sayesinde de kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
* Geri dönüşüme verilen destek çerçevesinde elektronik atıklar değerlendirilmiş, 123.099 kg. elektronik hurdanın çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi ve geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu miktarın %82’si değerli metallerin ayrıştırılması sonucu tekrar hammadde olarak kullanıma kazandırılmış, %16’sı termik değerlendirme dahilinde enerjiye çevrilmiş, %2’si ise doğaya zarar vermeyecek şekilde tamamen yok edilmiştir.
* Mağazalarımızın çıkışlarına, çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak ve müşterilerin ambalaj atıklarını toplamak amacıyla kağıt, cam, metal ve plastik için ayrı ayrı hazırlanan ambalaj atık kutuları konulmuştur. Bu uygulama tüm formatlara yayılmıştır.