Tercihinizi doğayı korumaktan yana yapın!

Ofisinizde kullanacağınız basit yöntemlerle ofis kaynaklarını daha akılcı kullanmak ve enerji tasarrufu yapan “yeşil ofis” olmak sizin elinizde. Yeşil Ofis Programı, ofisin kaynaklarının etkin ve etkili bir biçimde kullanımını sağlarken, doğal kaynakları da korur. İşte ofisinizde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç öneri:

Çevreci Ofis

– Ofisinizin mümkün olduğunca gün ışığıyla aydınlatılmasını sağlayın. Doğal ışıktan yararlanarak, aydınlatma için kullandığınız enerji ihtiyacınızı azaltabilirsiniz.
– Ofiste harekete duyarlı ışıklandırma sistemini tercih edin. Böylece ofisin enerji tüketimini ortalama %30 oranında azaltabilirsiniz.
– Kâğıtları mümkün olduğunca çift taraflı kullanın. Ofisin kâğıt maliyetini yarı yarıya düşürün.
– Geri dönüşümlü veya FSC* sertifikalı kâğıt kullanın.
– Geri dönüşümlü kağıtlara baskı yapabilen yazıcıları tercih edin.
– Gün içinde pencere açıkken klima çalıştırmayın. Açık pencere varken çalışan bir klimanın serinletici etkisi yoktur.
– Çoğunlukla ofis dışında olacağınız bir iş gününde, ofisten çıkmadan önce bilgisayarınızı kapatın.
– Ofisinizdeki kâğıt, plastik, cam ve tehlikeli madde atıklarını ayırmak için ayrı kutular kullanın. Böylece, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmuş olursunuz.

*FSC (Forest Stewarship Council – Orman Yönetim Konseyi) dünya ormanlarının çevre ve sosyo ekonomik koşullara uygun; topluma yarar sağlayıcı bir şekilde sürdürülebilir yönetimini sağlayan, WWF öncülüğünde 1993 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

WWF - Çalışma Ortamınız İçin Yeşil Öneriler

Yeşil Ofis Nedir?

Yeşil Ofis Programı, WWF’nin dünyada yürüttüğü çalışmaların temelini oluşturan iklim değişikliği ile mücadele konusundaki stratejik yaklaşımının bir parçası niteliğinde. Program iklim değişikliğiyle mücadele konusunda; karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.

Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip, daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor. Program, ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunmasını sağlıyor.

Tüketiciler doğaya karşı daha duyarlı davranarak, doğaya saygılı ürünleri daha fazla  tercih ediyor. Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu amaçla hazırlanan Yeşil Ofis logosu ve diploması, kurumsal imaja katkıda bulunuyor, şirketlerin doğayı korumak için geliştirdikleri stratejilere değer katıyor.

Ofisiniz Yeşil Olsun!

Ofiste geçen bir gününüzü düşünün…

Trafikte, zorlu ve stresli bir yolculuğu geride bırakarak sonunda arabanız için bir park yeri buldunuz. Artık ofistesiniz! İçeri girer girmez bilgisayarınızı açarak resmi olarak iş gününüzü başlattınız. Masada yığılmış onlarca kağıt var, pek çok iş sizi bekliyor. Gün içinde kendinizi en çok kahve makinesinin ve yazıcının önünde buluyorsunuz. Çöp sepetiniz gittikçe dolmaya başlıyor. Bir düşünün, bir günde ne kadar kağıt tüketiyorsunuz? O kadar kağıda gerçekten gereksiniminiz var mı? Peki, çöpe atarken kağıtları, pilleri, plastikleri geri dönüşüm için ayırıyor musunuz? Ofisten çıkarken ışıkları söndürmenin ve elektrikli cihazları kapatmanın çok önemli bir tasarruf  önlemi olduğunun farkında mısınız?

Doğal kaynaklarını hiç bitmeyecekmiş gibi tükettiğimiz Dünyamıza karşı hepimizin sorumlulukları var. Yapabileceklerinizin yaratacağı etkinin farkında mısınız? Ofis içinde gerçekleştireceğiniz küçük değişikliklerle hem atıklarınızı azaltabilir hem de ofis maliyetlerini düşürebilirsiniz.

Siz de ofisinizde gerekli önlemleri alıp, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki yerinizi alın. Geç kalmadan, ofisinizde bilinçli tüketimi sağlamak ve bunu yaygınlaştırmak için Yeşil Ofis Programı’na katılın.

Yeşil Ofis: Amaçlar ve Kriterler

Yeşil Ofis Programı, çalışanlarının katkısıyla, ofisteki mevcut kaynak kullanımını tespit eder. Ardından ofislerin bir çevre yönetim sistemi oluşturması ve Yeşil Ofis yol haritası çıkarılması sağlanır. Program, kurum ve kuruluşların basit ve uygulanabilir kaynak yönetimiyle, atık ve maliyetlerini düşürerek, çevreye verdikleri zararı azaltmasını hedefler. Yeşil Ofis Programı, ofislerde enerji tasarrufu, ulaşım imkanlarının ve malzemelerin verimli kullanımı konusunda hedefleri belirler. Program çerçevesinde gelişmeler sistemli bir şekilde izlenir. Yeşil Ofis Diploması’na  sahip olmak için ofislerin bir önceki yıla göre aşağıdaki Yeşil Ofis kriterlerinden en az üç tanesini iyileştirmesi ya da en azından mevcut durumu korumuş olması gereklidir.
Yeşil Ofis Programı’nın kriterleri üç ana başlık altında toplanır:

1) Enerji Tasarrufu

* Ofis Binası
* Aydınlatma
* Ofis Araç ve Gereçleri

2) Ulaşımın Çevre Üzerindeki Etkilerinin Azaltılması

* İş Yerine Ulaşım
* İş Seyahatleri

3) Malzemelerin Verimli Kullanımı & Atıkların Azaltılması

* Çevre Dostu Tüketim Kararları
* Kağıt Tüketimi
* Malzemelerin Verimli Kullanımı
* Atık Yönetimi

Ofisiniz Yeşil Olsun

Ofisiniz Yeşil Olsun! Yeşil Ofis Programı hakkında bilgi almak ve başvurmak için yesilofis@wwf.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu çevre anketi formunu da doldurmanızı tavsiye ederim.

Adım Adım Yeşil Ofis

Ofisinizin Yeşil olmasına mı karar verdiniz? WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis sözleşmesini imzalayarak programa dâhil olabilirsiniz. Şirketinizde oluşturacağınız Yeşil Ofis Takımı, düzenli aralıklarla WWF-Türkiye ekibi ile bir araya gelerek hedefleri belirlerken, programın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. Yeşil Ofis Diploması’nı almak için ofislerin, Yeşil Ofis kriterlerinin bir önceki yıla göre en az üç tanesini iyileştirmesi ya da en azından mevcut durumu korumuş olması gereklidir. İşte bir ofisin Yeşil Ofis olabilmesi için gerekenler:

1. WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis işbirliği sözleşmesini imzalayarak ilk adımı adın.
2. Ofiste bir Yeşil Ofis takımı kurun.
3. Ofisinize yönelik bir çevre yönetim sistemi oluşturun.
4. Ofisinizde iyileştirme yapacağınız kriterleri ve hedefleri belirleyin.
5. Sonuçları WWF-Türkiye’ye raporlayın.
6. Çevre yönetim planınızı geliştirin ve güncelleyin.

WWF’nin Yeşil Ofis Programı 80 ülkede 200’den fazla ofiste uygulanıyor. Program ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendiriyor ve onları daha fazla tasarruf yapmaları konusunda yönlendiriyor. Ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunmasını sağlıyor. 2009 rakamlarına göre; proje ile birlikte 2.230 ton karbon salınımı engellenmiş, kağıt tüketimi %16 azaltılılarak 22 milyon yaprak kağıt kurtarılmış, maddi olarak 300.000 TL tasarruf edilmiş durumda.

Kaynak : World Wildlife Fund