Kendilerine “Birkaç Güzel İnsan” adını veren bir grup girişimci genç, çevre sorunlarına dikkat çekmek için Alagadi Sahili’nde çöplerden 2 metre yüksekliğinde bir kaplumbağa yaptı. Bu çevre dostu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Çöp Değil Kaplumbağa

Çöp Değil Kaplumbağa adını verdikleri etkinliğin amacını şöyle açıklıyorlar:

* “Etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz sorunlara beynimiz farkında olmadan çözüm arar. Bu etkinliğin en önemli amacı duyarlılığı, farkındalığı artırmak, ikincil amacımız da insanların ellerindeki kaynaklara başka bir gözle bakabilmesini sağlamak”

* “Aslında çöp önemli bir kaynaktır, büyük bir ticari sektördür, çöpten elektrik üreten ülkeler var. Evsel atıkların %80’e yakını yeniden dönüştürülebilen atıklardır, yani eğer yeniden dönüşüm yapsaydık, Dikmen çöplüğünün %80’i olmayabilirdi”

* “Alagadi sahiline atılan çöplerin yarattığı çevre tahribatı sadece gözümüzü ve rahatımızı bozmuyor, oranın esas sahipleri, binlerce kilometre uzaktan her sene yeni bir yaşam başlatmak için gelen kaplumbağalara zarar veriyor. Plastiklere takılıp ölen, plastik yediği için ölen yavrular var.”

Sivil örgütlenmenin önemli getirilerini tüm görselliği ve çekiciliği ile fırsat buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Ayrıntılı bilgi için facebook gönüllü fan adresleri ve yaptıkları çalışmanın ne kadar etkin olduğunu göstermek için bir videoları var.

Yaptıkları çalışmaların güzelliğini çekilen güzel fotoğraflarla taçlandıralım istedim.