Ambalajlama teknolojilerinde uygulanan kimyasal ekstrüksiyon metodunda artık kimyasal madde ilavesi yerine uygun proses için ve ambalaj çeşidi için genelde yapıkan özelliği bulunan doğal biyopolimerler ve biyobozunur plastik üretiminde kullanılan bitki bazlı ürünler (nişasta, öz suyu, kök suyu, yaprak,sentetik polimer) tercih dilmektedir.

Çeşitli Katkı Malzemeleri

Yapay üretilen ambalaj paketleri yeni araştırmalarla doğal olarak plastiğin yerini alan malzemelerin hammaddelerinden oluşan uygun formla ambalaj içerisinde kullanılmaktadır.

Üretim Prosesleri

Standart hale getirilecek zamanlarda sentetik veya yapay ambalaj paketlerinin yerini doğal olarak yetişen (organik bazlı, yarı-yapay ürün) hammaddeler alıcak gibi görünmektedir.