Her zaman plastik üretimi için kendimce alternatif fikirler ortaya atıp araştırmaya ve denemeye karar verdim. Denediğim yollarda farklı bileşikler ve farklı plastik türevleri meydana geldi. Bu üretimi evde bile rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Çünkü inandığım projenin amacı herkesin kolayca kolayca temin edebileceği, yenilenebilir kaynaktan meydana gelen doğa dostu olması ve çok ucuz yolla temin edilebilmesidir. Umarım bu işlemler bulunacak daha dagüzel örneklerle daha gelişmiş bir plastik yapısı meydana getirir.

Köpük malzemesinin aseton ile ergitilmesi ve kimyasal madde ilavesi sonucu plastik hamuru eldesi

Üretim aşamalarının gösterimi

1. Adım- Malzemeler

Aseton

Yaygın olarak bulunur ve  boya inceltici tiner maddesi olarak ta kullanılır.

Cam Kap

Bu kavanoz ya da boş bir beher kap olabilir.

Genleştirilmiş Polistiren (Strafor)

İnşaat malzemesi olarak ismini duyduğumuz köpük malzemesini temin ederiz.

2. Adım – Aseton ve malzemelerin hazırlanması

Cam kavanoz içine biraz aseton dökün. En az 1cm. kalınlığında plastik üretimi için yeterli miktarda (kullanılan kimyasal malzemeye göre değişebileceği için belirtilen fotoğraftaki gibi ya da göz kararı ile) ekleme yapılır. Az geldiği taktirde diğer aşamada biraz daha ekleyebiliriz ancak fazla kullanımında malzeme sağlamlığını yitirebilir.

3. Adım – Straforun Eritilmesi

Cam kap içine sığacak kadar köpük parçaları yeterli miktarda alınır ve karışımın düzün sağlanabilmesi için küçük parçalara ayrılır. Daha sonra parçalar üstüne aseton dökülerek eritimi sağlanır.

Buharlaşmanın gerçekleşmesi için 1 ila 5 dakika arası beklenir. Aseton miktarının doğruluğunu buharlaşmanın seri gerçekleştiğinde doğru gerçekleştiğini anlarsınız.

4. Adım – Diğer İşlemler

Eğer yapacağınınz plastiğe hemen ihtiyacınız yoksa kapta bir süre bekletiniz.

Plastik aşırı sıkılaşmaya veya kaba ayrıalmayacak şekilde yapışmaya başlarsa biraz aseton damlatabilirsiniz.

5. Adım – Güvenlik

Aseton çok tehlikeli bir kimyasal olduğu için güvenlik talimatlarını okuyun. Fazla solumamaya dikkat edin ve içmeyin. Alevlenebilir ve yanıcı madde olduğu için deney sırasında yanında parlayıcı veya ateşleyici madde bırakmayın ve her türlü önleminizi alın. Ellerinizi sık sık yıkamaya gayret gösterin. Tercihen iyi havalandırılan bir ortamda deneyi gerçekleştirin.

Uzun süreli maruz kalındığında karaciğer, akciğer vs. rahatsızlıklar yaratabilir. Belirtilen MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) gereğince deriyi tahriş, gözde kalıcı hasar, solunum yollarında rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Özellikle kimyasal etkilere dayanıklı eldiven kullanılmalıdır.

Olabilecek kalıcı veya geçici rahatsızlık sonrası sıkıntılardan sorumlu olmam.

6. Adım – Sonuç

Polistiren monomer stiren, kimya sanayinde petrolle üretilen ticari bir sıvıdır ve hidrokarbonla elde edilen bir polimerdir.

Kimyasal bir fenil gruba bağlı diğer tüm karbonla ile uzun zincirli hidrokarbon yapısı olduğu için polistiren oluşumu gözlenir.

Genleştirilmiş polistiren (köpük) %90-95 polistiren ile %10-5 oranında şişirilmiş gazdan (metan veya karbondioksit) oluşur. Katı sağlam plastik genellikle buhar aracılığıyla genişletilir.

Saf katı polistiren sınırlı esneklikte sert bir malzemedir. Kalıplara dökümü kolay gerçekleştirilir. Polistiren şeffaf veya kullanılan malzemeye göre farklı renklerde olabilir. Ekonomik bir plastik olduğu için farklı her türlü kullanılabilir. Pek çok nesneyi taklit için en uygun formlardan biridir.

When Styrofoam is added to acetone (a common organic solvent) it very rapidly dissolves, making it look like it is disappearing. The melted plastic can be recovered from the acetone to make hard solid Styrofoam plastic (polystyrene). In other words, you don’t actually make plastic you just transform an existing form of plastic. The acetone sort of serves as a molecular “lubricant” between the polymer chains, allowing them to slide around each other. The Styrofoam becomes soft, releasing the air bubbles trapped in the foam, and the polystyrene ends up as a soft blob in the acetone. When the blob is removed and the acetone is allowed to evaporate, it solidifies into a piece of hard plastic.

Their are two type of solvents, polar solvents and non polar solvents. Bio-plastics will dissolve in polar solvents like water, while polystyrene will dissolve in non-polar solvents like acetone.

Let’s consider two solvents that are pretty different in their polarities in order to explore this topic. Water, which we said is a polar solvent, dissolves almost anything that is polar, such as salt and many other ionic compounds. Water can’t dissolve everything, though. Try removing fingernail polish with water and you’ll see what I mean. Acetone, a solvent with some non-polar properties, is commonly used to do that job. Acetone is an effective solvent for all sorts of non-polar substances.

The resin identification code symbol for polystyrene, developed by the Society of the Plastics Industry so that items can be labeled for easy recycling, is 6. However, the majority of polystyrene products are currently not recycled because of a lack of suitable recycling facilities.
Hence, even tough this is a petroleum based plastic, you probably are helping the environment since you reuse a plastic that would usually go to waste and that would take thousands of years to decompose.