PHB, PLC, PGA, PHBV ve PLA ürünleri en uygun biyobozunur plastik yapısına sahiptir.

Polihidroksi bütirat (PHB)


Polihidroksi bütirat

Polihidroksi bütirat (3-hidroksi bütanoik asit) hidroksi bütirik asitten elde edilir.

Polihidroksi bütirat-co-β-hidroksi valerit (PHBV)


Polihidroksi bütirat-co-β-hidroksi valerit

3-hidroksi bütanoik asit ve 3-hidroksi pentanoik asidin hetero polimerleridir. Monomer halde olan yapısı ester bağ ile birleştirilir.

PHBV’ nin özellikleri asit miktarına göre değişir. 3-hidroksi pentanoik asit karmaşık yapıya sahip olduğu için esnek özelliğe sahiptir.

Poliglikolik asit (PGA)


Poliglikolik asit

Poliglikolik asit (PGA) yuvarlak çift monomer yapının polimerizasyonu ile elde edilir.

Polilaktik asit (PLA)


Polilaktik asit

Polilaktik asit (PLA) yuvarlak çift kat polimerizasyon yapısı veya laktik asidin mikrobiyolojik sentezi ile elde edilir. Buharlaşma ile suyun ortamdan uzaklaştırılması ve poli-yoğunlaşma ile deney tamamlanır.

Polikaprolakton (PCL)


Polikaprolakton

6-hidroksi hekzanoik asidin polimerizasyonu ile elde edilir. PGA ve PLA harici ve dahili emilebilir yapısı ile eski plastik ürünlerin yerini aldı. Normal şartlar altında 15 gün ila 1 ay arasında yapı tamamiyle bozunmuş olur.